Knut Pålsväg 13 A, 256 69 Helsingborg. Tel 042-38 38 60  info@svenskaodlarlaget.se